Kesihatan - Laporan Terkini Bilangan Pasukan Perubatan Dan Kesihatan

Tarikh Lapor :     Jajahan :    

Laporan Terkini Bilangan Pasukan Perubatan Dan Kesihatan
Tarikh :  09-12-2019    

Bil. Pusat Pemindahan Tarkih Lapor Lokasi Terlibat Bil Pasukan Keterangan
Kesihatan Perubatan Jumlah
Tidak Ada Rekod Dijumpa!


Jumlah pengunjung

Sejak 08/11/2009

Portal e-Banjir Semua Hakcipta Terpelihara. © 2009 Oleh PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI KELANTAN. Best View In 1024 x 768.