Sistem eBanjir - Negeri Kelantan

Maklumat Keperluan Assas Sistem:
  1. Java Script Enable
  2. Cookies Enable
  3. Pop-Blocker Disable
  4. Web Browser (IE 7 or Firefox 2.0 & above)


 
 

Semua maklumat di dalam ebanjir adalah maklumat terperingkat.

Sistem eBanjir @ Admin Login

  ID Pengguna :  
Kata Laluan :
    Ingat ID PenggunaeBanjir Versi 1.01.2008

Portal Admin e-Banjir Semua Hakcipta Terpelihara. © 2009 Oleh PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI KELANTAN.
Best View In Internet Explorer 7 or higher with 1024px x 768px resolution.