Laporan Terkini Bilangan Kes Yang Diperiksa Di Pusat Pemindahan
Tarikh :  28-11-2021    

Bil. Pusat Pemindahan Tarkih Lapor Lokasi Terlibat Bil Kes Diperiksa Keterangan
Berjangkit Tidak Berjangkit Kecederaan Kematian Jumlah
Tidak Ada Rekod Dijumpa!

Cetak Pada: 18-01-2022 11:48:34