Laporan Terkini Bilangan Peralatan Dihantar Ke Pusat Pemindahan
Tarikh :  03-03-2024    

Bil. Pusat Pemindahan Tarkih hantar Lokasi Terlibat Peralatan Bil Keterangan
1 Jajahan : Bachok   [Dikemas Pada : 07-02-2022 13:24]
  SEK. ARAB KG. CHAP 07-02-2022 13:20 jelawat rice 2 masak disana
Jumlah 2
Jumlah Keseluruhan 2

Cetak Pada: 14-04-2024 00:12:09