Laporan Terkini Bilangan Peralatan Dihantar Ke Pusat Pemindahan
Tarikh :  26-06-2024    

Bil. Pusat Pemindahan Tarkih hantar Lokasi Terlibat Peralatan Bil Keterangan
1 Jajahan : Bachok   [Dikemas Pada : 07-02-2022 13:24]
  SEK. ARAB KG. CHAP 07-02-2022 13:20 jelawat rice 2 masak disana
Jumlah 2
Jumlah Keseluruhan 2

Cetak Pada: 15-07-2024 06:14:14