Laporan Terkini Bilangan Petugas Dihantar Ke Pusat Pemindahan
Tarikh :  28-11-2021    

Bil. Pusat Pemindahan Tarkih hantar Lokasi Terlibat Bil Petugas Keterangan
Lelaki Wanita Jumlah
Tidak Ada Rekod Dijumpa!

Cetak Pada: 18-01-2022 12:50:57