Laporan Terkini Bilangan Petugas Dihantar Ke Pusat Pemindahan
Tarikh :  31-05-2023    

Bil. Pusat Pemindahan Tarkih hantar Lokasi Terlibat Bil Petugas Keterangan
Lelaki Wanita Jumlah
Tidak Ada Rekod Dijumpa!

Cetak Pada: 27-09-2023 13:41:20