Laporan Terperinci Pemindahan Mangsa Banjir
Tarikh :  26-02-2021    

Bil. Nama Daerah Pusat Pemindahan Tarkih Didaftar KG Yang Terlibat JUMLAH MANGSA PERMINDAHAN
Bil. Pusat Jumlah Keluarga Jumlah Mangsa Mengikut Jantina
Dewasa Kanak
L P L P
1 Jajahan : Pasir Mas [Dikemas Pada : 13-01-2021 15:22] 1 13 58 20 19 12 7
  RANTAU PANJANG SEK.KEB.TOK DEH 06-01-2021 23:17   10 46 20 17 4 5
  RANTAU PANJANG SEK.KEB.TOK DEH 08-01-2021 00:44   63 166 51 58 24 33
  RANTAU PANJANG SEK.KEB.TOK DEH 09-01-2021 01:15   2 8 2 2 3 1
  RANTAU PANJANG SEK.KEB.TOK DEH 12-01-2021 04:00   -37 -104 -41 -32 -9 -22
  RANTAU PANJANG SEK.KEB.TOK DEH 10-01-2021 17:29   -18 -33 -9 -18 -3 -3
  RANTAU PANJANG SEK.KEB.TOK DEH 10-01-2021 19:41   -7 -21 -3 -8 -4 -6
  RANTAU PANJANG SEK.KEB.TOK DEH 10-01-2021 19:47   0 -4 0 0 -3 -1
  Jumlah 1 13 58 20 19 12 7


Cetak Pada: 14-04-2021 08:40:05