Kesihatan - Laporan Terkini Bilangan Kes Yang Diperiksa Di Pusat Pemindahan

Tarikh Lapor :     Jajahan :    

Laporan Terkini Bilangan Kes Yang Diperiksa Di Pusat Pemindahan
Tarikh :  05-10-2022    

Bil. Pusat Pemindahan Tarkih Lapor Lokasi Terlibat Bil Kes Diperiksa Keterangan
Berjangkit Tidak Berjangkit Kecederaan Kematian Jumlah
Tidak Ada Rekod Dijumpa!


Jumlah pengunjung

Sejak 08/11/2009

Portal e-Banjir Semua Hakcipta Terpelihara. © 2009 Oleh PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI KELANTAN. Best View In 1024 x 768.