Kesihatan - Laporan Terkini Bilangan Kes Yang Diperiksa Di Pusat Pemindahan

Tarikh Lapor :     Jajahan :    

Laporan Terkini Bilangan Kes Yang Diperiksa Di Pusat Pemindahan
Tarikh :  28-11-2021    

Bil. Pusat Pemindahan Tarkih Lapor Lokasi Terlibat Bil Kes Diperiksa Keterangan
Berjangkit Tidak Berjangkit Kecederaan Kematian Jumlah
1 Jajahan : Bachok   [Dikemas Pada : 19-11-2021 10:42]
  SEK.MEN. JELAWAT 12-11-2021 10:35 Taman City Jaya 3 24 0 0 27
Jumlah 3 24 0 0 27
2 Jajahan : Kuala Krai   [Dikemas Pada : 19-11-2021 10:24]
  Sekolah Kebangsaan Banggol Guchil 20-12-2020 12:35 - 0 0 0 0 0 KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 6
  Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Krai 20-12-2020 12:40 - 0 0 0 0 0 KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 3
  Sekolah Kebangsaan Sungai Embak 20-12-2020 12:35 - 0 0 0 0 0 KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 4
  Sekolah Kebangsaan Chenulang 20-12-2020 18:55 - 0 0 0 0 0 KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 7
  Sekolah Kebangsaan Kampung Bedal 20-12-2020 12:30 - 0 0 0 0 0 KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 6
  Sekolah Menengah Kebangsaan Laloh 20-12-2020 12:40 - 0 0 0 0 0 KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 4
Jumlah 0 0 0 0 0
3 Jajahan : Pasir Mas   [Dikemas Pada : 19-11-2021 10:24]
  SEK.KEB.KG. RAHMAT 20-12-2020 12:25 - 0 3 0 0 3 KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 3
  SEK.KEB.TOK DEH 20-12-2020 12:15 - 1 9 0 0 10 KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 10
  SEK. KEB. RANTAU PANJANG 2 20-12-2020 12:10 - 6 8 0 0 14 KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 14
  SEK. KEB. BUKIT JARUM 20-12-2020 12:30 - 0 7 0 0 7 KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 7
  SEK.KEB. KUBANG KUAL 20-12-2020 12:20 - 2 10 0 0 12 KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 12
Jumlah 9 37 0 0 46
4 Jajahan : Tanah Merah   [Dikemas Pada : 19-11-2021 10:24]
  SK. Sri Kelewek 20-12-2020 12:40 - 0 0 0 0 0 KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 6
  Balai Raya Kg. Padang Kijang 20-12-2020 18:45 - 0 0 0 0 0 KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 22
  Sek Keb Batang Merbau 20-12-2020 16:15 - 0 0 0 0 0 KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 7
  Dewan Desa Taqwa Kg. Nibong 20-12-2020 18:45 - 0 0 0 0 0 KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 5
  Sek. Reb. Lawang 20-12-2020 16:15 - 0 0 0 0 0 KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 27
  Sek. Keb. Gual Jedok 20-12-2020 12:45 - 0 0 0 0 0 KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 10
Jumlah 0 0 0 0 0
Jumlah Keseluruhan 12 61 0 0 73


Jumlah pengunjung

Sejak 08/11/2009

Portal e-Banjir Semua Hakcipta Terpelihara. © 2009 Oleh PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI KELANTAN. Best View In 1024 x 768.